Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ FIRMĘ COMODO GROUP SP. Z O.O. SP. K.

W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. zaczynają w Polsce obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych dotyczące przetwarzania danych osobowych i ich swobodnego przepływu, informujemy, co następuje:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma COMODO GROUP Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 181. Kontakt z osobą realizującą zadania inspektora ochrony danych osobowych jest możliwy poprzez e-mail: handlowy@comodo.com.pl lub pisemnie na adres siedziby firmy z dopiskiem „Inspektor ochrony danych osobowych”.
  2. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy i jej realizacji. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z działalnością gospodarczą i współpracą biznesową, w tym marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu przyjęcia i kompleksowej realizacji zleconej usługi, natomiast podstawą prawną do ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r.
  3. Dostęp do Państwa danych osobowych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy firmy COMODO GROUP Sp. z o.o. Sp. k. w związku z wykonywaniem ich obowiązków służbowych, a także podwykonawcy świadczący usługi teleinformatyczne, księgowe, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie oraz kancelarie prawnicze.
  4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo będą niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.
  5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

    Zarząd COMODO GROUP Sp. z o.o. Sp. k.